Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo laadukkaan  rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa. Rakennusvalvonta antaa myös puolueetonta ohjausta kaikenlaisille rakentamisen hankkeille, suorittaa ympäristön jatkuvaa valvontaa ja myöntää rakentamisen lupia.