Kohdea­vustus erityis­lii­kunnan osaamisen kehittä­miseen

Avustus on tarkoitettu oululaisille urheiluseuroille sekä vammais- ja kansanterveysjärjestöille erityisliikunnan valmentajien ja ohjaajien osaamista kehittävän koulutuksen kustannuksiin.

Tukea voidaan hakea erityisliikunnan koulutukseen, joka tähtää liikuttamaan henkilöitä, joilla on toimintakykyä heikentävä pysyvä vamma tai pitkäaikaissairaus.

Avustus kattaa koulutuksen osallistumiskulut maksimissaan 70 euroon asti. Yhdelle kurssille seurasta / järjestöstä tuetaan vuosittain enintään viittä henkilöä. Sama henkilö voi saada avustusta kahteen eri koulutukseen vuosittain.

Avustusta on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa koulutuksen järjestämisestä.

Tositejäljennökset sekä kuvaus koulutuksesta on liitettävä hakemuksen mukaan.

Tukea ei voida hakea matka- ja majoituskustannuksiin eikä yleiseen valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:

kirjaamo@ouka.fi

tai paperisesti osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A 

Lisätiedot Olli Heinonen, p. 040 535 1268, etunimi.sukunimi@ouka.fi