Yksityisen liikun­ta­paik­ka­ra­ken­tamisen investoin­tia­vustus

Kaupungin myöntämän yksityisen liikuntapaikkarakentamisen investointiavustus on 20 prosenttia investointihankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiavustuksen määrä voi enimmillään olla 1,5 miljoonaa euroa.

Maksu suoritetaan hankkeen valmistumisasteen mukaan jälkirahoitteisesti seuraavanlaisina erinä: 20 prosenttia, 20 prosenttia, 20 prosenttia ja viimeinen erä 40 prosenttia. Viimeinen erä maksetaan perustuen loppuselvityksestä todettaviin toteutuneisiin investointikustannuksiin, ei kuitenkaan suurempana kuin hankesuunnitteluvaiheessa hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaisesti. Kaupungin muu tuki huomioidaan avustusta myönnettäessä. Mahdollisen valtionavustuksen hakemisesta huolehtii yksityisen liikuntapaikan rakentaja.

Hakijalla tulee hakemuksessa olla esitettynä realistinen rahoitussuunnitelma, hankesuunnitelma, selvitys rakennuspaikan hallinnasta sekä toimintasuunnitelma. Hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä käydä neuvottelut yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sekä liikuntapalvelujen kanssa mahdollisesta liikuntapaikan sijainnista.

Kriteerit investointiavustukselle:

  • investointiavustukseen ovat oikeutettuja oululaiset urheiluseurat tai oululaisten urheiluseurojen omistamat yhtiöt ja yhteisöt
  • investointiavustuksen perusteena ja priorisoinnin taustalla on tarveperusteisuus
  • urheilutilat ja niitä tukevat tilat ovat avustuksen piirissä (esim. pesu- ja pukutilat, tekniset tilat) – avustuksen ulkopuolella ovat esim. ravintola-, majoitus- ja kokoustilat
  • rakennettavan liikuntatilan tulee sijaita Oulun kaupungin alueella
  • investointiavustusta ei myönnetä olemassa olevan liikuntatilan peruskorjaukseen; muussa kuin liikuntakäytössä olevan tilan muuttaminen liikuntatilaksi on avustuskelpoinen. Lähtökohtaisesti investointiavustuksen tarkoituksena on synnyttää uutta liikuntatilaa
  • jos kaupunki tarvitsee rakennettavasta liikuntatilasta vuoroja, investointiavustuksen sijaan voidaan ostaa investointiavustusta vastaavan summan edestä vuoroja
  • kaupunki pidättää oikeuden tapauskohtaiseen harkintaan
  • kaupungin tuki ei saa olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa (esim. kielletty valtiontuki, hankintalaki)
  • yhdelle hankkeelle voi saada investointiavustusta vain kerran
  • avustuksesta ei tehdä takautuvia päätöksiä

Yksityisille hankkeille investointiavustuksen haku on kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavalle kalenterivuodelle. Hakemukset osoitetaan Oulun kaupungin hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle . Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta  tekee ehdollisen päätöksen mahdollisen tuen saajasta/saajista. Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta  esittää kaupunginvaltuustolle lautakunnan näkemyksen mukaan hyväksyttävien hankkeiden hyväksymistä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Rahoituspäätös hankkeelle/hankkeille tehdään talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.10.2019 § 108 yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit.
Kaupunginvaltuusto on päivittänyt 31.10.2022 § 9 yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit.

Lisätiedot: Liikuntajohtaja Niina Epäilys p. 044 703 8011, liikuntalaitospäällikkö Marko Savolainen p. 044 703 8060. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi