Terveysliikunnan tapahtuma-avustus

Oulun kaupungin liikuntapalveluilta voi hakea terveysliikunnan tapahtuma-avustusta vuodelle 2024.

Avustusta myönnetään liikuntajärjestöille ja muille kolmannen sektorin toimijoille terveysliikuntaa edistäviin tempauksiin ja tapahtumiin.

Avustus on tarkoitettu Oulun kaupungin alueella järjestettävien paikallisten ja alueellisten maksuttomien ja kaikille avoimien liikuntatapahtumien järjestämiskustannuksiin (max 400 €/ tapahtuma).

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa. Hakemuksessa tulee ilmetä mm. tapahtuman arvioidut kustannukset ja niiden kohdentuminen, tapahtuman aika ja paikka, tapahtuman sisältö, kohderyhmä ja mahdolliset muut esille tuotavat asiat. Ilmoita myös hakijan yhteystiedot; y-tunnus/rekisterinumero, osoite, yhdistyksen pankkiyhteystiedot, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  Tapahtuman jälkeen hakija sitoutuu raportoimaan tapahtuman toteutuneet kävijämäärät ja kustannukset.

Pyydämme ystävällisesti avustuksen hakijoita käyttämään Oulun kaupungin logoja niiden tapahtumien mainosmateriaaleissa, joihin avustus on myönnetty: linkki logoihin. Vuonna 2024 voit käyttää rinnalla myös liikunnan 100-vuotisjuhlalogoa, jotka löydät tältä sivulta.

Hakemukset toimitetaan  ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen:

kirjaamo@ouka.fi

tai paperisesti osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A 

Kuoreen tai sähköpostiviestiin maininta:
Terveysliikunnan tapahtuma-avustus

Lisätietoja:
Olli Heinonen,
p. 040 535 1268
olli.heinonen(at)ouka.fi