Hiukkabaana, yleissuunnitelma

Kaupunginosat Kontinkangas, Oulunsuu, Peltola, Raksila
Kuva, Hiukkabaana.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on suunnittelemassa Hiukkabaanan rakentamista. Hiukkabaanasta on laadittu yleissuunnitelma, jota esitellään yleisötilaisuudessa. Yleissuunnitelman pohjalta edetään vaiheittain katu- ja rakennussuunnitteluun sekä myöhemmin rakentamiseen.

Hiukkabaana parantaa erityisesti voimakkaasti kasvavan Hiukkavaaran alueen saavutettavuutta kävellen ja pyörällä. Hiukkabaana on osa yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Baanaverkkosuunnitelma 2030:n mukaista pyörätieverkkoa.

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin 7.4.2022 Teams-virtuaalitapahtumana.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Yhteystiedot

Kohteen sijainti