Kontinkankaanpolun katu- ja ympäristösuunnitelma

Kaupunginosat Kontinkangas
Kuva, Kontinkankaanpolku.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kontinkankaan kaupunginosassa sijaitsevan Kontinkankaanpolun katu- ja ympäristösuunnitelman. Suunnittelualue sijaitsee Kontinkankaan (19) kaupunginosassa korttelissa 2. Alueella on voimassa asemakaava (asemakaavatunnus 564–2263, voimaantulo pvm. 28.12.2018).

Suunnitelman mukaan jalankulku- ja polkupyöräväylä rakennetaan asemakaavan mukaiselle sijainnilleen. Väylä on ollut poissa käytöstä OYS:n työmaan vuoksi ja se on tarpeen toteuttaa aiemmasta linjauksesta poiketen asemakaavan mukaiselle sijainnilleen toteutuneen pelastusreitin viereen.

Suunnittelualue on viimeiset pari vuotta ollut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sairaalarakentamisen käytössä. Sairaalalle on rakennettu uusi pelastustie Kontinkankaanpolun viereen. Tie toimii ambulanssiliikenteen väylänä ja sille ei sallita muuta kuin ambulanssiliikennettä. Pohde haluaa parantaa alueen turvallisuutta rakentamalla Kontinkankaanpolun jkpp-väylän entiselle asemakaavan mukaiselle paikalleen. Kontinkankaanpolkua käyttävät alueen työntekijät ja Pohteen asiakkaat.

Jalankulun ja pyöräilyn väylä kulkee Kiviharjunkujan pohjoispuolella jatkuen Pohteen pelastustien varteen korotettuna väylänä ja siitä eteenpäin erillisenä väylänä Kajaanintien jkpp-väylään asti. Katujen rakentamisen yhteydessä huomioidaan myös vesihuolto, sähkönjakelu, kaukolämpö, valaistus, tietoliikenneverkot sekä olemassa oleva biokaasulinja. Väylälle asennetaan liikennemerkit ja se asfaltoidaan 3 metriä leveästi koko matkalta, välikaistalle tulee betonikiveystä. Väylän varren viheralueet nurmetetaan, olemassa oleva puusto ja laitteet säilytetään ja väylä valaistaan.

Aikataulu

Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa syksyn 2024 aikana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti