Hiukkabaanan 1-vaiheen katu- ja rakennussuunnittelu

Kaupunginosat Kontinkangas, Oulunsuu, Peltola, Raksila
Kuva, Hiukkabaana.

Laatukäytävä välille Teuvo Pakkalan katu – Kastellinpolku

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Raksilan, Kontinkankaan, Peltolan ja Oulunsuun kaupunginosiin sijoittuvan jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävä Hiukkabaanan 1-vaiheen katu- ja rakennussuunnittelun.

Suunnittelualueeseen kuuluu jalankulku- ja pyöräilyväylät Kajaanintien pohjoispuolella välillä Teuvo Pakkalan katu – Ranta-Kastellinpuisto ja eteläpuolella välillä Teuvo Pakkalan katu – Ylioppilaantie. Hankkeeseen kuuluu myös uuden Oulunsuuntien alikulkukäytävän rakennussuunnittelu.

Rakentamisen yhteydessä peruskorjataan myös alueen hulevesiverkostoa, vesihuoltolinjoja, liikennevaloja, valaistusta ja muuta kunnallistekniikkaa seuraaviin liittymiin: Kajaanintie – Peltolantie, Kajaanintie – Kontintie ja Kajaanintie – Oulunsuuntie.

Uuden baanan lähiympäristö tullaan käsittelemään kokonaan ja alueen katu-, viher- ja puistoympäristöä parannetaan ja siistitään. Alueella sijaitsevien laitteiden omistajat, kuten kaukolämpö, sähkönjakelu ja teleoperaattorit, peruskorjaavat verkostojaan. Samassa yhteydessä Oulun Vesi korjaa vesihuoltoverkostoaan Kontinkankaan alueella.

Hiukkabaanan suunnittelutyö aloitettiin marraskuussa 2022. Rakennussuunnitelmat valmistuvat arviolta syksyllä 2023 ja rakentaminen (1. vaihe) tehdään kesällä 2024. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 18.4.2023 Ympäristötalolla (Solistinkatu 2). Kiitos osallistumisestasi.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe, VAIHE 1

Valmis

Hyväksymisvaihe, VAIHE 1

Valmis

Rakentamisvaihe, VAIHE 1

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti