Lämsänjärventie välillä Lämsänjärvenpuisto - Hiihtotie, katu- ja ympäristösuunnitelma sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Oulunsuu

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Lämsänjärventien peruskorjauksen välillä Hiihtotie - Lämsänjärvenpuisto katusuunnitelmat.

Kohde sijaitsee Oulunsuun (22) kaupunginosassa. Alueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu. Alueen vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-926 ja 564-1266.

Suunnitelmassa katu parannetaan nykyiselle paikalleen ja nykyiseen leveyteen. Suunnitelma sisältää kadun rakennekerrosten ja päällysrakenteiden, katuviherrakenteiden sekä katuvalaistuksen ja hulevesiviemäröinnin uusimisen. Peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

Kohteen liikenneturvallisuuta parannetaan mm. alentamalla nopeusajoitusta, uusimalla katuvalaistus ja päivittämällä pysäköintirajoituksia kadun varressa.

Peruskorjaus sisältyy vuoden 2021 katurakennusohjelmaan.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti