Maikkulan baana

Kaupunginosat Kontinkangas, Oulunsuu, Raksila

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Maikkulan baanan katusuunnitelmat.

Suunnittelukohde sijaitsee Raksilan, Kontinkankaan ja Oulunsuun kaupunginosissa välillä Syrjäkatu - Poikkimaantie. Koko suunnitteluvälillä on voimassa oleva asemakaava. Alueen vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-379, 564-1687, 564-1545, 564-2391, 564-2146, 564-2263, 564-1199, 564-2057, 564-1416, 564-1001, 564-1465, 564-926 ja 564-1931.

Suunnitelman mukaan nykyinen yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Syrjäkatu - Poikkimaantie muutetaan korkeatasoiseksi kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväksi eli baanaksi. Baanan linjaus noudattelee pääosin nykyisen Plaanaojapolun linjausta. Baanan tavoiteleveys on 6,6 metriä, joka jakautuu 4,0 metriä leveään kaksisuuntaiseen pyörätiehen ja sen rinnalla kulkevaan 2,5 metriä leveään jalkakäytävään. Baana päällystetään uusiksi koko matkalta. Baanan kuivatusta parannetaan, risteysalueiden näkemiä levennetään sekä valaistusta tehostetaan.

Suunnittelualueella nykyisiä alikulkuja levitetään tukimuurirakenteilla, jotta alikulkuun saadaan mahtumaan riittävän leveä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä. Oulunsuuntien kohdalla baanan linjaus oikaistaan ja rakennetaan uusi alikulku Oulunsuuntien ali. Näin ahdas ja näkemäesteitä sisältävä vanha alikulku saadaan korvattua uudella, riittävän leveällä alikululla.

Suunnittelun yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

Katusuunnitelman mukaiset työt on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan v. 2021


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti