Lapinrauniontien ja Miekatintien alueen peruskorjaus

Kaupunginosat Kaakkuri
Kuva, Lapinrauniontie.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Kaakkurinkankaalla sijaitsevan Lapinrauniontien ja Miekatintien alueen katujen peruskorjaamiseksi. Alueella on routavaurioita ja vesihuolto saneerataan samassa yhteydessä.

Mitä korjataan?

Suunnittelualueelle laaditaan katujen rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyvät vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusiminen sekä katuvalaistuksen uusiminen. Suunnittelussa pyritään huomioimaan olemassa olevien suurten puiden ja tonttien pensasaitojen säilyminen. Katujen peruskorjauksen yhteydessä parannetaan katu- ja viherympäristöä sekä alueen hulevesiratkaisuja.

Suunnittelualueeseen kuuluvat kadut

Lapinrauniontie, Miekatintie, Latomuskuja, Miekatinkuja, Korutien liittymäalue, Väkipuukonkujan liittymäalue ja Tulustien liittymäalue sekä alueeseen liittyvät jalankulku- ja pyöräilyväylät että Salotorpanpuisto. Alueella on voimassa olevat asemakaavat 564-1222, 564-2419, 564-1801, 564-2129 ja 564-1591.

Keitä kuullaan työn aikana?

Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset ja muut, joiden toimintaan ratkaisut vaikuttavat. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee. Osalliset voivat tutustua suunnitelmaan ja esittää siihen liittyviä mielipiteitään koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin.

Aikataulu

Suunnittelutyö on aloitettu toukokuussa 2022. Rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti