Oulun kolmioraiteen ja Heikkilänkankaan liikennepaikan ratasuunnittelu

Kaupunginosat Hiironen, Kaakkuri, Kiviniemi

Väyläviraston laadituttamat Oulun kolmioraiteen ja Heikkilänkankaan liikennepaikan ratasuunnitelmat ovat valmistuneet ja ne on toimitettu Oulun kaupungille nähtäville asetettaviksi. Suunnitelmiin sisältyvät myös katusuunnitelma-asiakirjat Palokankaantien ja Villiperänpolun kohdalla sekä meluvalli- ja ympäristösuunnitelmat, jotka hyväksytään samalla kertaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen nojalla.

Kaupunki antaa nähtävillä olon jälkeen lausuntonsa suunnitelmista ja vastineensa mahdollisesti jätettyihin muistutuksiin sekä antaa vastaukset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin koskien mm. kustannusjakoa ja kunnossapitovastuita.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti