Linnanmaa-Kaijonharju kaavarunko

Kaavanumero
564-2360
Kaupunginosat Kaijonharju, Linnanmaa

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on asettanut Linnanmaan kampusalueen kehittämisen maankäyttöryhmän 12.10.2017. Työryhmän toimeksiantona on selvittää mahdollisuudet, miten Linnanmaan alueen sekä keskustan ja Linnanmaan välisen alueen maankäyttöä tehostetaan ja täydennysrakennetaan. Tavoitteena on synnyttää mm. riittävä asukastiheys ja monipuolinen asukasrakenne tehokkaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi ja hyödyntämiseksi bulevardisoinnin kautta. Alue tulee tarjoamaan asukkaille ja yrityksille houkuttelevan kaupunkiympäristön, joka on erinomaisesti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

Asemakaavoituksen ohjaamiseksi on tarpeen tarkentaa Uuden Oulun yleiskaavan ratkaisuja kaavarunkosuunnittelulla. Kaavarunkotyössä on laadittu yleispiirteiset ratkaisut maankäytön täydennysrakentamiselle ja tiivistämiselle sekä lisäksi liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitelmiksi. Suunnitelmissa esitetään täydennettävien alueiden asuin-, työpaikka- ja muiden alueiden sijainti, laajuus sekä palvelut, virkistys, liikenneverkko ja tekninen huolto.

Työn tavoitteena on löytää eri alueille mitoitustavoitteet, yhdistää alueet fyysisesti ja toiminnallisesti toisiinsa. Tavoitteena on löytää alueen kehittämisvisio täydennysrakentamiselle. Kaavarungon pohjalta alueelle voidaan aloittaa asemakaavojen päivittäminen. Kaavarunkotyö on käynnistetty vuoden 2018 alussa, luonnosvaihtoehdot tulevat nähtävillä loppuvuodesta 2018 ja kaavarunko on valmistunut vuonna 2019.

Alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutteisesti osallisten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.

Future of Linnanmaa-Kaijonharju

In the late 1960s the decision was made that the University of Oulu was to be moved to Linnanmaa, 5 kilometers outside of the city center. A two-phase architectural competition was held in 1967 to design the new university campus and Kaijonharju residential area. In the 1980s the Technology Village was founded in the Linnanmaa next to university. Oulu’s growth has been rapid in recent decades and new residential areas have been built and old ones redeveloped. To redevelope the Linnanmaa-Kaijonharju area City of Oulu has published an directive outline plan (2019) for the Linnanmaa-Kaijonharju area to create a comprehensive view and vision for the future. The outline plan is made to steer the city planning on abstract level based on the master plan of Oulu (2016). Goal is to enable the developent of the area as an compact and green urban area with diverse functions that are based on sustainable traffic forms.

Yhteystiedot