Lehtokylän käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kaupunginosat Hietasaari
Kuva, Lehtokylä.

Suunnittelukohde on Oulun kaupungissa sijaitseva Lehtokylä (564-2522). Suunnittelualue käsittää asemakaavassa lähivirkistysalueiksi (VL-4 ja VL-4/s) määritetyt alueet Holstinpuronpuiston, Raakkulanpuiston, Parasniemenpuiston ja Raakkulanrannan. Suunnittelu ei koske vesialueella tehtäviä töitä.

Suunnittelu sisältää Natura-alueeseen (nat) rajautuvien luonnonmukaisina säilytettävien Hartaanselän ja Mustasalmen rantapuistojen, Raakkulanpuiston, Parasniemenpuiston sekä rakennetun hulevesiä käsittelevän Holstinpuronpuiston puistometsien ja niittyjen käyttö- ja hoitosuunnitelman. Lisäksi Raakkulanpuistoon rajautuvien kortteleiden 46, 47 ja 49 rajautuvalle maisemoitavalle vyöhykkeelle tehdään ympäristön rakennussuunnitelma.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta on pyydetty lausunto Oulun kaupungin kaavoituksesta ja ELY-keskukselta, jotta suunnitelma täyttää asemakaavamääräysten mukaiset suojeluperusteet. Käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä Raakkulanpuiston maisemoitavan alueen yleissuunnitelma hyväksytetään yhdyskuntalautakunnassa. Maisemoitavan alueen yleissuunnitelmasta tuotetaan hyväksymisen jälkeen rakennussuunnitelma. Lehtokylän puistometsille ja niityille laaditaan metsä- ja luontotyyppikohtaiset käsittely- ja hoito-ohjeet. Suunnitelman lähtökohtana on Lehtokylän asemakaavamääräykset.

Työssä laaditaan alueille RAMS-hoitoluokitus ja luokituksen mukaiset aluekohtaiset käyttö- ja hoito-ohjeet. RAMS-luokituksen lähtökohtana käytetään Hartaanselänrannan laatukäsikirjan yleisten alueiden tavoitteellista kunnossapitoluokitusta. Raakkulanrannan kasvillisuudelle annetaan käsittely- ja hoito-ohjeet suistonäkymien säilyttämiseksi rakennettujen näköalatasojen ja korttelin 49 kohdalle. Holstinpuronpuiston viher- ja hulevesialueille annetaan niiden erityispiirteitä tukevat käsittely- ja hoito-ohjeet.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti