Nuottasaarentien muutosten katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Nuottasaari
Kuva, Nuottasaarentie.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Nuottasaarentien muutosten katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelmat pohjautuvat keväällä 2023 valmistuneeseen Nuottasaarentien liikenteen yleissuunnitelmaan.

Suunnittelualue ulottuu Nuottasaaren tehdasalueen portilta Jääsalontien itäpuolelle. Alueeseen kuuluvat lisäksi Nuottasaarentien suuntainen ja Nuottasaarentien ja Niilontien välinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä, Niilontien päädyn kääntöpaikka sekä Heinäpään palloiluhallin pysäköintialueen laajennus.

Suunnittelualue rajautuu katujen osalta voimassa olevien kaavojen (kaavatunnus 564-2118, 564-1579, 564-1384, 564-59, 564-1898, 564-1430 ja 564-2305) mukaisiin katualueen rajoihin. Yhdistetyt jalankulun ja pyöräilyn väylät sijaitsevat pääosin kaavoihin merkityillä metsäisillä VP-, VU- ja LPA-alueilla tai katualueella. Palloiluhallin paikoitusalueen laajennuksen osalta suunnittelualue on kaavaan merkittyä LPA-aluetta. 

Mitä alueille suunnitellaan?

Alueen muutokset mahdollistavat tehdasalueen henkilö- ja logistiikkaliikenteen toimivuuden nyt ja tulevaisuudessa sekä parantavat alueen muun yleisen liikenteen toimintaedellytyksiä.

  • Nuottasaarentien pohjoispäässä tehdasalueen portin edustalla kääntöpaikka peruskorjataan. Kääntöpaikan yhteyteen rakennetaan raskaan liikenteen ja saattoliikenteen pysäköintiä sekä linja-autopysäkki odotustiloineen.
  • Tehdasalueen suuntaan Nuottasaarentieltä länteen, rakennetaan uusi kanavoitu ajoliittymä asemakaavassa osoitetulle paikalle. Ajoliittymän läheisyydessä varaudutaan kahden uuden linja-autopysäkin ja niiden kulkuyhteyksien rakentamiseen, jotka toteutetaan myöhemmässä vaiheessa, jos joukkoliikenteenreittejä osoitetaan Nuottasaarentielle. 
  • Heinäpään palloiluhallin nykyiseen ajoliittymään rakennetaan kääntymiskaista oikealle, Nuottasaarentietä Limingantullin suunnasta tuleville. Palloiluhallin ajotien ylittävä yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn väylä linjataan lähemmäksi Nuottasaarentietä ja ylityskohdalle rakennetaan korotettu suojatie.
  • Nuottasaarentien – Jääsalontien liittymä muutetaan liikennevalo-ohjatuksi. Tällä varmistetaan tulevaisuudessa liikenneturvallinen ja toimiva liittymä lisääntyvien liikennemäärien vuoksi.

Katujen korkeusasemat säilyvät pääosin nykyisen kaltaisina. Ajoratojen ja kävely- ja pyöräilyväylien päällysteet uusitaan asfalttipäällysteisinä. Nuottasaarentien valaistus uusitaan LED-valaisimin. Katukuivatus toteutetaan pintakallistuksin, viherkaistalla hulevesikaivoin ja -viemärein. Katurakentamisen yhteydessä alueella saneerataan myös vesihuolto- ja tietoliikenneverkkoja.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti