Ouluntullintien alikulkukäytävän katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Metsokangas
Kuva, Ouluntullintie.

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Ouluntullintien alikulkukäytävän sekä siihen liittyvien väylien katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu voimassa olevaan asemakaavaan Kempeleen kunnan kanssa neuvoteltujen ja suunniteltujen tarpeiden mukaisesti.

Ouluntullintielle esitetään rakennettavaksi alikulkukäytävä, ramppiyhteys Kempeleen Zeniitin alueelle sekä siihen liittyvät jalankulku- ja pyöräilyväylät. Rakennettava alikulkukäytävä yhdistää Oulun ja Kempeleen jalankulku- ja pyöräilyväylät turvallisesti. Olemassa oleva tasoylitys Ouluntullintieltä poistetaan.

Alueen asemakaava (564-1930) on vahvistettu 30.3.2007. Katusuunnittelu on käynnistynyt elokuussa 2021. Suunnitelma on asemakaavan mukainen seuraavia poikkeamia lukuun ottamatta.

Alikulun sijainti on noin 50 metriä lähempänä moottoritietä, sekä Kempeleen puolelle kääntyvä ramppi on noin 60 metriä kauempana moottoritiestä kuin asemakaavassa esitetty sijainti. Asemakaavan mukaista jalankulku- ja pyöräilyväylän tasoylitystä ramppialueella ei toteuteta liikenneturvallisuuden vuoksi. Kaavasta poikkeamat ovat vähäisiä ja muutokset on tehty liikenneturvallisuutta parantaviksi.

Kempeleen kunta on asettanut nähtäville sekä hyväksyttää Kempeleen kunnan puolella olevat suunnitelmat omassa päätöksenteossaan. Kempeleen kunnan ja Oulun kaupungin välisen sopimuksen mukaan Kempeleen kunta toteuttaa kustannuksellaan Oulun kaupungin puolella olevan alikulkukäytävän ja osin siihen liittyvät väylät.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti