Valtatien muutos välillä Hartaantie - Tuirantie joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi sekä Kisakenttä

Kaupunginosat Tuira

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Valtatien välillä Hartaantie - Tuirantie, Kisakentän sekä Hartaantien katusuunnitelmat.

Kohde sijaitsee Tuiran (52) kaupunginosassa. Alueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu. Alueen vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-981, 564-1049, 564-1156, 564-1116, 564-1049, 564-1574, 564-1446, 564-966, 564-1946 ja 564-2046. Lisäksi alueella on vireillä osittain Kisakenttätielle ja Kangastielle yltävä asemakaavamuutos (564-2320).

Suunnitelman mukaan Valtatie muutetaan joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi välillä Hartaantie - Tuirantie. Suunnitelma käsittää Valtatien ajoradan kaventamisen 6,5 metriin, uudelleen päällystämisen, tasauksen parantamista ja Valtatien eteläpuoleisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leventämisen 4,0 metriin sekä uudelleen päällystämisen. Valtatien varrella sijaitsevat neljä linja-autopysäkkiä sijoitetaan uusille paikoille. Kadun viherkaistoja levennetään ja niillä olevat lehmukset pääosin säilytetään. Katuvalaistus uusitaan ja katualueiden kuivatusta parannetaan. Suunnittelualueeseen ei kuulu Valtatien, Kangastien ja Kuivastien liittymät.

Kisakentän katualueella sijaitsevat osuudet päällystetään ja rakenteita uusitaan osittain. Lisäksi Kisakentän länsipäähän uusitaan pysäköintialue nykyiselle paikalleen. Pysäköinnin vuoksi leventynyt Kisakentän sorapintaista ajoyhteyttä kavennetaan 4,0 metriin ja aivan eteläosan yhdistettyä pyörätie ja jalkakäytävää 3,0 metriä leveäksi.

Tuirantien päässä oleva liikennevaloliittymä säilyy nykyisellään. Kaistajärjestelyt säilyvät nykyisellään. Suunnittelualueen liikennemerkit uusitaan. Tiemerkinnät ja suojatiet sekä pyörätien jatkeet uusitaan. Suojateitä ei lisätä liikenneturvallisuuden eikä joukkoliikenteen sujuvuuden syistä. Pysäköintipaikkoja ei lisätä, vaan niiden tulee sijaita kiinteistöillä. Nopeusrajoitus säilyy nykyisellään.

Suunnittelun yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Kisakentälle yltävän asemakaavamuutoksen kanssa. Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan v. 2021.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti