Hartaanrannan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Tuira
Kuva, Hartaanranta.

Suunnittelukohde sijaitsee Tuiran (52) kaupunginosassa. Alue rajautuu koillisreunaltaan Lipporannantiehen ja Koskitiehen, pohjoisreunaltaan Hietasaarentiehen, länsireunaltaan Hartaanselän vesialueeseen ja kaakkoisreunaltaan Tervaporvarinpuistoon. Suunnittelualueelle on laadittu Hartaanrannan asemakaava (564-2462). Kaava on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan 13.4.2022. Alueen maarakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2023.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

Suunnitelman mukaan rakennetaan asemakaavan mukaiset uudet kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät, aukiot ja venelaituri. Alueelle rakennetaan vesi- ja jätevesihuollon, hulevesien, sähkönjakelun, kaukolämmön sekä tietoliikenteen verkostot. Kaupunginvarikon alueelta poistetaan purettavat rakennukset. Koskitie muuttuu pyöräkaduksi ja se jatkuu Rajabaanana Hietasaarentien pohjoispuolelle. Tukkisaaren ja mantereen välinen vesialue ruopataan ja sinne rakennetaan uusi venetelaranta ja ajoyhteys, josta on käynti veneenlaskuluiskalle. Nykyinen Varikonrannan venetelaranta säilyy entisellään. Tervaporvarinpuiston polkuverkostoa täydennetään ja nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä parannetaan.

Hartaansiltaa koskee erillinen suunnitelma, joka sisältää siltaan liittyvän ympäristösuunnitelman.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti