Voudintie ja Krouvintie, Limingantie - Alasintie yhdistetty kävelyn ja pyöräilyn väylä

Kaupunginosat Limingantulli
Kuva, Voudintie, Krouvintie.

Voudintien ja Krouvintien katujen sekä Limingantien ja Alasintien välisen jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyden ympäristön katu- ja rakennussuunnittelu


Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Oulun keskustan eteläpuolella, Limingantullin alueella, sijaitsevien Voudintien ja Krouvintien katujen peruskorjaamiseksi. Suunnittelualue on nykyisin pienteollisuusaluetta, jossa on käynnistynyt rakennemuutos. Alueelle on rakentumassa lisää toimistokiinteistöjä.

Suunnittelu perustuu aikaisemmin laadittuun liikenteen yleissuunnitelmaan. Liikenteellisenä tavoitteena on jäsennellä alueen katuverkkoa ja luoda kävelijöille ja pyöräilijöille turvalliset olosuhteet liikkua alueella. 

Hankkeeseen kuuluu lisäksi Alasintien ja Limingantien välisen yhdistetyn jalankulku- ja pyörätieyhteyden suunnittelu Joutsensillan eteläpuolelle.

Alueella on voimassa olevat asemakaavat 564–695, 564–2380, 564–389, 564–577 sekä Limingantien ja Alasintien välisellä osuudella 564–1967.
 

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelualueelle laaditaan katujen rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusiminen sekä katuvalaistuksen uusiminen. Suunnitteluhankkeen tavoitteena on suunnitella kokonaisuus, joka parantaa kiinteistöjen saavuttamista ajoneuvoliikenteen, jalankulun sekä pyöräliikenteen osalta. Voudintiellä ja Krouvintiellä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä sijaitsee kadun toisessa reunassa korotettuna. Kadun toiselle reunalle sijoitetaan pysäköintitaskuja. 

Kallisentien ja Voudintien sekä Kallisentien ja Krouvintien liittymäalueille suunnitellaan turvalliset suojatiejärjestelyt.

Limingantien ja Alasintien väliselle osuudelle Joutsentien sillan eteläpuolelle suunnitellaan 
noin 80 m mittainen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä täydentämään alueen verkostoa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti