Oritkarin kolmioraide, ratasuunnitelma

Kaupunginosat Äimärautio, Limingantulli

Oritkarin kolmioraide on osa Oulun ratapihan kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on liikennöintikustannusten vähentäminen, ratapihan toiminnallisuuden parantaminen ja häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen. Ratasuunnitelmaan sisältyvät kolmioraiteen lisäksi uusi Latokartanon ylikulkusilta, laajat muutokset radan ylittävään Limingantiehen sekä uudet huoltotiet. Ratasuunnitelman kanssa saman aikaisesti on käynnissä asemakaavan laatiminen Limingantullin ja Äimäraution kaupunginosissa sekä katusuunnitelmien laatiminen uudesta katuyhteydestä Äimäraution katsastusasemalle ja Krouvintien muutoksista.

Ratasuunnitelma on laadittu yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Hankettta on esitelty yleisötilaisuudessa 14.11.2018 Ympäristötalossa (Solistinkatu 2, 90140 Oulu). Saatu palaute on mahdollisuuksien mukaan huomioitu ratasuunnitelmassa.

Nyt käsittelyssä oleva ratasuunnitelma antaa oikeudet rakennustöiden aloittamiselle. Ratasuunnitelman hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom). Kaupunki antaa lausunnon ratasuunnitelmasta nähtävillä olon jälkeen.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812 ja sähköposti jarno.viljakainen@vayla.fi.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti