Arviointikertomukset

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Arviointituloksista laaditaan tiivistelmät. Katso vuoden 2022 arviointikertomuksen arviointituloksien tiivistelmät.

Tarkastuslautakunta laatii lisäksi yhden arviointiraportin vuoden aikana.

Lue lisää tarkastuslautakunnan tehtävistä sivulta Tarkastuslautakunta