Ulkoisen tarkastuksen yksikkö

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö on tarkastuslautakunnan alainen. Ulkoinen tarkastus valmistelee tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat ja avustaa kaupungin tilintarkastajaa. 

Ulkoisen tarkastuksen yksikön päällikkö on kaupunginreviisori, joka on myös lautakunnan esittelijä.

Ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstö:

Kaupunginreviisori Pirjo Mäkinen, puh. 044 703 1660, pirjo.makinen@ouka.fi
Kaupunkitarkastaja Heli Mäkelä, heli.k.makela@ouka.fi
Tarkastaja Sari Hanhela, sari.hanhela@ouka.fi