Tilintarkastaja

Kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan esityksestä tarjouskilpailun perusteella tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastaja antaa kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen.

Oulun kaupungin tilintarkastusyhteisö on BDO Audiator Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.