Tarkastuslautakunnan tehtävät

Valtuusto asettaa  tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Oulun tarkastuslautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Tarkastuslautakunnan arviointityö on suunnitelmallista ja systemaattista. Arviointien tulokset raportoidaan vuosittain arviointiraportissa ja arviointikertomuksessa. Muita tarkastuslautakunnan kuntalain 121 §:n mukaisia tehtäviä on muun muassa sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta.

Tarkastuslautakunta laatii toimikaudekseen arviointisuunnitelman ja vuosittaisen työohjelman.

Tarkastuslautakunta laatii kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen ja saa kaupunginhallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lautakunta seuraa, kuinka arvioinnin kohteet ottavat sen kannanottoja käyttöön. 

Lisäksi tarkastuslautakunta laatii valtuustolle arviointiraportin kesäkuun lopun tilanteesta. 

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointejaan määrittämiensä arviointiperiaatteiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnassa käsiteltäviä asioita valmistelee ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstö.

Tarkastuslautakunta valmistelee myös valtuustossa päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, kuten tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä Oulu-konsernin tilintarkastajapalvelujen valinnan.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain mukaan tiettyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Arvioinnin periaatteet ja suunnitelmat