Välimaan banneri. Kasvua kiertotaloudesta.

Välimaan kiertotalousalue

Välimaan kiertotalousalue on yhteensä noin 150 hehtaarin kokoinen alue, jossa on toimintaedellytykset useammalle toimijalle. Alue sijaitsee Oulussa Kiimingintien (mt 849) varrella noin 7 km Kiimingin taajamasta pohjoiseen. Oulun keskustasta Välimaalle on matkaa noin 28 km. Alueen kehittämisen lähtökohtana ovat materiaalitehokkuus sekä uudet innovatiiviset ratkaisut ja tuotteet. Osallistu rohkeasti kasvavaan teollisuudenalaan ja varaa yrityksellesi alue Välimaalta!

 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää Välimaan kiertotalousalueesta ja voimme suunnitella yhdessä toimintaasi sopivan varausalueen: 

 

Jukka Kangas

Maanmittausteknikko, Oulun kaupunki

p. 044 703 2366

jukka.kangas(at)ouka.fi

 

Pia Kangaskorte

Maanmittausinsinööri, Oulun kaupunki

p.044 703 2224

pia.kangaskorte(at)ouka.fi

 

Pirjo Siermala

Maanmittausinsinööri, Oulun kaupunki

p.040 575 8082

pirjo.siermala(at)ouka.fi

CircVol-hanke 2018-2020

Vuonna 2020 loppuneella CircVol 6Aika-hankkeella pyrittiin edistämään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Yli 90 % jätekertymästä on peräisin kaivannaistoiminnasta ja tehdasteollisuudesta. Esimerkiksi Oulussa tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei hyödynnetä vielä riittävästi, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat kehittyneet jo pitkälle. Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä saadaan aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä ja edistetään kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

Yritykset ja organisaatiot kehittivät CircVol-hankkeessa uusia ratkaisuja ja sovelsivat jo olemassa olevia menetelmiä. CircVol tuki yritysten, korkeakoulujen ja julkisten tahojen välistä vuoropuhelua, joka mahdollistaa kiertotalouden ratkaisujen laajamittaisen käyttöönoton. Lisäksi hanke kokosi alan toimijoita yhteen kansalliseksi verkostoksi, joka kehittää toimintamalleja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Lue lisää 6Aika-sivuilta tai CircVol-hankkeen kotisivuilta.

 CircVol-logo ja rahoittajan vaatimat logot (6Aika, EU, Uudenmaan liitto). 

Välimaan logo.

 

 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ouka.fi/valimaa.

 

Tämän sivun saavutettavuusseloste.