Haital­listen vieras­kasvien torjuntaa jatkettiin Oulussa kesäkaudella 2023

Haitallisia vieraskasveja torjuttiin Oulun kaupungin omistamilla maa-alueilla useiden talkoiden voimin. Kohteina oli niin puistometsiä kuin meri- ja jokirantamaisemiakin.

Haitalliset vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle ja niiden torjunnalla suojellaan alkuperäistä eliöstöä.
23.08.2023

Oulussa on torjuttu haitallisia vieraskasveja jo kolmatta kesää yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen ja Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistyksen kanssa. Vieraskasvien hävittäminen on pitkä prosessi, sillä maaperän siemenvarastosta tai juurakoista voi nousta taimia tai versoja vielä vuosienkin jälkeen. Oulun kaupungin omistamilla maa-alueilla torjuttiin talkoilla haitallisia vieraskasveja puistometsissä sekä meri- ja jokirantamaisemissa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys toteutti kuntalaisille jättipalsamin torjuntatalkoita Toppilassa, Oulunsalossa, Turkansaaren ulkomuseosaaressa ja Letonniemessä. Kurtturuusun torjunta jatkui luonnonsuojelualueen läheisyydessä merenrannalla Haukiputaan Meriniemessä. Talkoissa oli mukana kaiken kaikkiaan 51 henkilöä.

Haukiputaan Asemakylällä Kiiminkijoen rannalla komealupiinin torjunnasta huolehtivat neljä lammasta. Laiduntavien lampaiden hyvinvoinnista on päivittäin huolehtinut Asemakylän kyläyhdistyksen jäsenistä ja asukkaista koottu hoitorinki. Kolmannen laidunnuskesän jälkeen lupiinin määrä alueella on vähentynyt selvästi.

Jättipalsamin torjuntaa oli mahdollista tehdä myös omatoimisesti kaupungin osoittamissa soolotalkoot-kampanjan kohteissa. Lisäksi eri kokoiset talkooporukat ovat tehneet haitallisten vieraskasvien torjuntaa koko Oulun alueella. Kaupunki on osallistunut talkoisiin tarjoamalla jätesäkkejä ja noutamalla täydet jätesäkit maastosta.

Viime vuosien aikana talkookohteissa on saatu hyviä tuloksia jättipalsamin, lupiinin ja kurtturuusun torjunnassa. Torjuntatoimenpiteiden tavoitteena on lajien hävittämisen lisäksi nostaa esille haitallisten vieraskasvien leviämisen estämisen tärkeyttä muillekin alueen maanomistajille. Torjuntaa ja tiedottamista jatketaan tulevina vuosina.

Haitallisten vieraslajien luetteloa päivitetty seitsemällä lajilla

Suomen kansallista haitallisten vieraslajien luetteloa ja siihen liittyvää valtioneuvoston asetusta on päivitetty 15.8.2023 kuudella kasvi- ja yhdellä eläinlajilla. Kasvilajeista luetteloon lisättiin kanadanpiisku, korkeapiisku, isopiisku, vuorivaahtera, viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo. Eläinlajeista luetteloon lisättiin mustapääetana. Kansallisessa vieraslajiluettelossa on nyt yhteensä 23 lajin lisäksi kahdeksan lajiryhmää ja yksi lajiristeymä.

Uusista luettelon vieraslajeista viitapihlaja-angervoa on käytetty Oulussa hyvin yleisesti koristekasvina, joten torjuntatoimenpiteille on jatkossakin tarvetta. Haitalliset vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle ja niiden torjunnalla suojellaan alkuperäistä eliöstöä.