Edistämme ympäristövastuullisuutta

Painopiste 4 keskittyy kuntalaisten ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja tukemiseen sekä kaupunkikonsernin omiin toimenpiteisiin. Painopisteen kolme tavoitetta toimenpiteineen ja mittareineen on esitelty alla olevassa haitarissa. Painopiste toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian tavoitetta Sivistys rakentaa kestävää ja kansainvälistä Oulua.

Ympäris­tö­vas­tuulliset oululaiset

Kestävät toimin­tatavat kaupun­ki­kon­sernissa

Kestävät hankinnat