Ympäristöohjelman seuranta

Oulun kaupunkikonsernissa toimialat, liikelaitokset ja kaupungin omistamat yhtiöt vastaavat kukin omalta osaltaan ympäristöohjelman toimeenpanosta. Myös kuntalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden rooli ympäristöohjelman toteutuksessa on merkittävä. Ilman heidän panostaan ohjelman toteutus jää puolitiehen. 

Ympäristöohjelman toteutumisen seurannasta vastaa ympäristöohjelman seurantaryhmä, jossa on edustajia kaupungin eri hallintokunnista ja yhtiöistä. Ohjelman edistymisestä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Vuosiraportin laatii Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, joka vastaa myös ohjelman koordinoinnista ja seurannan kehittämisestä. Tavoitteiden toteutumista seurataan myös lautakunnissa ja johtokunnissa.

Ympäristöohjelman raportointi

Ympäristöohjelman toteuma raportoidaan vuosittain. Uusin raportti löytyy omalta sivultaan. Aiemmat vuosiraportit löydät tämän sivun lopusta. Niiden lisäksi pääset tutustumaan myös kestävän kehityksen katsauksiin ja aiempiin ympäristöohjelmadokumentteihin. Muihin ympäristötoimen julkaisuihin ja raportteihin voit tutustua Oulun seudun ympäristötoimen sivuilla

Lisäksi vuoden aikana julkaistaan uutiskirjeitä, joihin kootaan ajankohtaisia ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyviä asioita. Ympäristöasioihin liittyvät taloudelliset tunnusluvut raportoidaan kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Kasvihuonekaasupäästöistä löytyy tietoa ilmastosivuilta