Luonto on voimavaramme

Painopiste 3 keskittyy terveelliseen elinympäristöön, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesistöjen ekologisen tilan parantamiseen. Painopisteen neljä tavoitetta toimenpiteineen ja mittareineen on esitelty alla olevassa haitarissa. Painopiste toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian tavoitteita Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa, Oulu on hiilineutraali 2035 ja Oulussa jokaisella on mahdollista elää terveellistä ja turvallista elämää.

Luonto kaikkien saavutet­tavissa

Ilmaston­muu­tokseen sopeutuminen

Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinym­päristö

Monimuo­toinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila