Kaupunkimme kehittyy kestävästi

Painopiste 1 kaupunkimme kehittyy kestävästi

Painopiste 1 keskittyy kaupunkisuunnitteluun, kestävään liikkumiseen ja rakentamiseen. Painopisteen kolme tavoitetta toimenpiteineen ja mittareineen on esitelty alla olevassa haitarissa. Painopiste toteuttaa erityisesti kaupunkistrategian tavoitteita Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa, Oulu on hiilineutraali 2035 sekä Oulussa on vaikuttavat palvelut, kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö.

Kestävä kaupunkisuunnittelu

Ympäristöystävällinen liikkuminen

Hiilineutraali rakentaminen