Kirjastot ja museot toteuttavat ympäristöohjelmaa

26.03.2024

Oulun kaupungin päivitettyä ympäristöohjelmaa on jalkautettu viime kuukausien aikana aktiivisesti kaupungin eri yksiköissä. Jalkauttamisen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki kaupungin työntekijät ovat tietoisia ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä ja osaavat huomioida niitä omassa työssään. 

Ympäristötoimen asiantuntijat vierailivat hiljattain muun muassa kirjastojen henkilöstöinfossa ja Pohjois-Pohjanmaan museon taloinfossa. Tilaisuuksissa käytiin läpi ohjelmaan tulleet keskeiset muutokset. Sen jälkeen pohdittiin yhdessä, miten ja mitä tavoitteita itse kukin voi työssään edistää. Keskustelu oli vilkasta ja ohjelmasta löydettiin runsaasti toimenpiteitä, jotka liittyvät kirjastojen ja museoiden toimintaan. Samalla ideoitiin myös oman toiminnan kehittämistä ja annettiin palautetta siitä, miten kaupungin ympäristöasioita on edistetty ja eri ryhmiä osallistettu esimerkiksi kehittämishankkeissa. Myös tiedon tarpeita nousi esille.

Museoiden henkilökunta oli yksimielistä siitä, että museotoiminta tarjoaa loistavat mahdollisuudet ympäristötietoisuuden välittämiseen kaikenikäisille museokävijöille. Toiminta on luonnostaan linjassa ympäristöohjelman neljännen painopisteen, ympäristövastuullisuuden edistämisen kanssa. Monet näyttelyt, kuten Tietomaassa ollut Eläinten jäljillä -näyttely sekä Kierikkikeskuksen ja Turkansaaren ulkomuseon toiminta liittyvät suoraan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Resurssiviisautta toteutetaan muun muassa korjausrakentamisen kautta ja esimerkiksi lavasäilytykseen menevien museoesineiden suojaksi tehdään kestokäyttöisiä Tyvek-pusseja, jotka korvaavat kuplamuovikääreet. Kuitenkin esimerkiksi energiankulutukseen liittyvät asiat pohdituttivat ja muun muassa museoesineiden säilyttäminen herätti keskustelua. Perinteisesti on ajateltu, että joidenkin esineiden säilyttäminen vaatii hyvinkin tarkasti säädetyt ja vakaana pysyvät olosuhteet (mm. lämpötila ja ilmankosteus), mikä voi kuluttaa paljon energiaa. Viime aikoina näin tarkan olosuhteiden säätelyn tarpeellisuutta on kuitenkin alettu kyseenalaistaa museoammattilaisten keskuudessa. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä Pohjois-Pohjanmaan museossakin on valmius muuttaa totuttuja toimintatapoja ympäristön kannalta myönteisimmiksi. 

Kirjaston henkilöstöinfoon kokoontui Teamsin välityksellä iso joukko kirjastoalan ammattilaisia. Kirjastoissa on jo tehty monia ympäristöohjelmaa tukevia asioita ja kirjastoilla on oma kestävän kirjaston ohjelmansa ekolupauksineen. Viime aikoina on muun muassa laitettu jätteiden lajittelupisteitä kuntoon ekotukihenkilöiden avustuksella ja vähennetty muovin käyttöä. Kirjastoilla on lisätty ympäristö- ja luontotietoutta esimerkiksi kirjastonäyttelyiden avulla sekä tehty yhteistyötä Kiertokaaren kanssa. Samaan aikaan kirjastot toimivat jo jakamistalouden alustoina tarjoten asiakkailleen lainattavia liikuntavälineitä ja pelejä sekä kirjaston tiloissa käytettäviä ompelu- ja tietokoneita – tulostamismahdollisuuksia unohtamatta. Kuitenkin myös kirjastoväki tunnisti kehittämiskohteita. Esimerkiksi tietokoneiden jatkuvan käynnissä pitämisen sijaan nykytekniikka mahdollistaisi jo pakotetut päivityskäynnistykset. Hankinnoissa kestävyyteen tuntuu olevan vaikea päästä ja logistiikan optimoinnissakin on parantamisen varaa. Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä ja osaamisen lisäämistä. Kirjastolaiset huomauttivat myös, että oululaiset saavat nauttia Suomen tiheimmästä kirjastoverkosta heti Helsingin kaupunkikeskustan jälkeen. Vielä kun oppisimme, ettei kirjaston(kaan) ulko-ovelle asti ole pakko päästä omalla autolla.

Eläinten jäljillä -näyttelyn kuva
Tietomaassa esillä olleen Eläinten jäljillä -näyttelyn pääviestinä oli lähiluonnon arvostuksen lisääminen ja tunnetuksi tekeminen.