Oululainen kestävyys­osaaminen kasvaa kohisten!

Tänä syksynä on tarjolla runsaasti kestävyysaiheista toimintaa ja koulutusta. Kestävän tulevaisuuden opinvirta -verkosto kiteyttää jo olemassa olevaa kestävyys- osaamista ja tarjoaa tukea ja taitoja kaikille oululaisille. Perinteiset luontosunnuntait starttaavat 10.9. Timosenkosken uuden koulun avajaisilla.
24.08.2023

Tänä syksynä on hyvät mahdollisuudet lisätä kestävyysosaamista elinikäisen oppimisen hengessä: vanhempana, opettajana tai ihan vain oululaisena. Ympäri Suomen on käynnissä lukuisia kestävyysteemaisia hankkeita, joista myös Oulu on monessa mukana. Oulu on valtakunnallisesti tunnettu kestävyyskasvatuksen edistämisestä. Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelujen kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajia on mukana sekä valtakunnallisissa hankkeissa että kouluttamassa ja tukemassa paikallisesti. Koulutuksia ja työpajoja löytyy niin varhaiskasvatuksen ja koulujen johdolle, yksiköiden keke-vastaaville kuin opettajankokouksiin ja lapsiryhmille. Tarjolla on myös perheille kestävyysaiheista toimintaa.

Kestävyyttä kaikille oululaisille

Perinteiset luontosunnuntait Timosenkoskella saavat uutta maustetta, kun Timosenkosken luontokoulu ja Heikinharjun luontokoto muuttavat Timoseen (ent. Timosenkoti). Tervetuloa koko perheellä avajaisiin Timoseen 10.9. klo 12-15: luvassa Soivan Siilin konsertti, kestävyysteemaisia toimintapisteitä ja syksyistä luontotunnelmaa! Tapahtuma on osa oululaista Kestävän tulevaisuuden opinvirtaa – toimintamallia ja verkostoa - johon jokainen voi tulla mukaan edistämään omalla tavallaan kestävää tulevaisuutta.

Oulun kaupungin kestävän tulevaisuuden tiimin, Otavan oppimisen palveluiden sekä lukuisten muiden oululaisten ja alueen kestävyystoimijoiden ansiosta valmistui loppuvuonna 2022 Kestävän tulevaisuuden opinvirta. Opinvirtaan on tiivistetty oululaista kestävyyskasvatusta: tietoa, tavoitteita, tukea ja toivoa. Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään koulutuksia, joissa opinvirtaa avataan työkaluna, tietopankkina ja verkostona sekä kasvatus- että opetusalan ammattilaisille kuin suurelle yleisöllekin. Tarkoitus ei ole tuoda lisätyötä kouluihin ja päiväkoteihin, vaan kiteyttää jo olemassa olevaa kestävyysosaamista ja hankkia hyödyllisiä tulevaisuuden taitoja kaikille oululaisille.

Kasvattajille koulutusta

Miten sitten rakennetaan ympäristövastuullinen oppimisyhteisö? Kestävän tulevaisuuden tiimiläisiä on vielä vuoden 2023 loppuun asti valtakunnallisessa hankkeessa, jossa koulutetaan kasvatus- ja opetushenkilöstöä sekä johtoa kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä. Nämä koulutukset antavat konkreettisia välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina koulutusosioissa kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä. Kestävän tulevaisuuden tiimin vastuulla on tässä hankkeessa johdon koulutukset, joita on syksyllä tulossa vielä muutamia. Hankkeessa yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa toimivat WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia. Tätä monipuolista asiantuntijahanketta koordinoi WWF. Nyt kaikki kasvatus- ja opetusalan ihmiset päivittämään kestävyysosaamista!

Yhteisessä opinvirrassa

Pohjois-Pohjanmaalla toimii ympäristötoimijoiden verkosto Pyry, joka auttaa verkostoitumaan ympäristöteemoissa vielä Ouluakin laajemmalle. Tänä vuonna Oulun Siku on vetovastuussa tässä monialaisessa verkostossa teemalla Yhteisessä opinvirrassa. Toivotamme kaikki ympäristöteemoista kiinnostuneet mukaan verkostoon edistämään ympäristövastuullista toimintaa! Tapaamme seuraavan kerran 5.9. klo 14-16 Liminganlahden luontokeskuksella. Ole yhteyksissä, jos kiinnostut tulemaan mukaan.

Voimme olla kaikki osa yhteistä kestävyystarinaa: pohjata tekomme tosiasioihin sekä toivoon ja yhdessä tekemiseen.

Mainosjuliste 10.9.2023 klo 12-15 pidettävästä Tavataan Timosessa -tapahtumasta

Lisätietoja:

Paula Ratava, puh. 040 593 1963, paula.ratava(a)ouka.fi

Jussi Tomberg, puh. 044 703 9186, jussi.tomberg(a)ouka.fi