Strategioista lapionvarteen – ympäristökasvatustoimijat koolla Ympäristötalolla

Pohjois-Pohjanmaalla toimii ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYRY, jonka tavoitteena on lisätä tietoa ympäristön tilasta, vahvistaa ihmisten luontosuhdetta ja ympäristömyönteisyyttä sekä edistää kestäviä elämäntapoja. Vuosina 2023-2024 PYRYn koordinoinnista vastaa Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut vuositeemalla "Yhteisessä opinvirrassa".
26.01.2024

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä kokoontui tammikuussa Ympäristötalolle kuulemaan asiaa Oulun kaupungin ympäristöohjelma- ja ilmastotyöstä sekä pohtimaan konkreettisia tekoja tuoda strategioita käytäntöön. Tilaisuuteen osallistui yli 20 ympäristötoimijaa. Osana iltapäivän ohjelmaa opittiin myös Oulun retkeilyreittien ylläpidosta sekä pohdittiin mahdollisuuksia tempaista yhdessä ympäristön hyväksi. 

Ympäristötempauksen teemaksi valikoitui "yhteiset vesistöt”, koska erityisesti lähivetemme Perämeren rannoilla ja valuma-alueella täytyy toimia aktiivisesti, jotta meri säilyy jatkossakin puhtaana ja elinvoimaisena. Vilkkaassa ideointikeskustelussa hahmoteltiin tapoja osallistaa koko Perämerenkaaren asukkaita yhteiseen tempaukseen Itämeripäivän yhteydessä ensi elokuussa. Pyryläiset suunnittelivat erilaisia haastekampanjoita ekotekoihin kuten vieraslajien torjumiseen ja roskien keräämiseen liittyen, kalastuskulttuurin ja -historian näkyväksi tuomista, yhteistä pulahdushetkeä hullunkurisissa pulahdusasuissa tai jopa pulahdusmaaottelua Suomen ja Ruotsin välillä. Yhteistä teoille olisi se, että niiden avulla lisätään tietoisuutta vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista asioista. Tavoitteena on myös tehdä tempauksesta jokavuotinen. Kannattaa seurata tiedotusta aiheesta ja voit myös jo ideoida omaa tukitapahtumaasi 29.8. pidettävän tempauspäivän oheen.