Avoin hallinto

Ihmisiä Pohjankartanon salissa.

Me teemme avoimen ja yhteisen Oulun 

Avoimen hallinnon myötä me kaikki voimme osallistua kotikaupunkimme rakentamiseen. Avoin hallinto tarkoittaa Oulussa kaikkea sitä, mikä tuo kuntaa ja sen toimintaa lähemmäs oululaista: mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin monen eri kanavan kautta, selkeämpää kieltä viestinnässä ja päätöksenteossa, entistä paremmin saavutettavia palveluita sekä kattavasti tietoa hallinnon toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä. 

Kaupunki on siellä missä kuntalaisetkin! 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.6.2024 Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelman vuosille 2024-2027. 

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma on kaupungin konkreettinen suunnitelma avoimuuden kehittämiseksi hallinnossa ja palveluissa kaikilla toimialoilla. Suunnitelma on jaettu neljään osa-alueeseen: avoimuus ja ymmärrettävyys, luottamus ja vastuullisuus, esteettömyys ja saavutettavuus sekä ihmislähtöisyys ja osallisuus. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti kaikilla toimialoilla. 

Avoimuuden ja ymmärrettävyyden osa-alueessa yhtenä toimenpiteenä on lisätä selkeän kielen käyttöä kaupungin viestinnässä. Henkilöstölle järjestetään koulutuksia ja ohjeistetaan muun muassa syrjimättömään kieleen liittyviä asioita.

Oulun kaupunki toimii luotettavana ja vastuullisena kumppanina eri toimijoiden kanssa, myös digitaalisissa palveluissa. Henkilöstön tietoisuutta ja ymmärrystä tekoälyn hyödyntämisestä omassa työssään lisätään. Tekoälyratkaisut otetaan aina käyttöön hallitusti, asioista tehdään aina kattava taustaselvitys ja tekoälyn käytön rajoitukset ymmärretään.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisessä Oulun kaupunki ottaa huomioon digipalvelulain sekä saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiivit. Digitukea koordinoidaan ja digituelle tehdään verkkosivut. Esteettömyyden ja saavutettavuuden osaamiseen ja kokemustoimijoiden osallisuuteen panostetaan palvelujen kehittämisessä. 

Yhtenä esimerkkinä ihmislähtöisyyden ja osallisuuden osa-alueen tavoitteellista työstä on alueellinen kansalaisjärjestöakatemia, vuosittain järjestöille ja julkiselle sektorille järjestettävä tilaisuus ja kohtaamispaikka. Vuoden 2024 alueellinen kansalaisjärjestöakatemia järjestetään 7.11. Oulun kaupungintalolla: Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia - Oulun kaupungin henkilöstön koulutuskalenteri (kuntapalvelut.fi)

 

Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia ja webinaarit

Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia 2024

Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia 2023

Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia 2022

Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu -webinaarit 2021