Vuorovaikutuksen yhteystiedot

Vuorovaikutussuunnittelijat osallistumisen tukena ja apuna
Ympäristötalolla työskentelee kaksi kaavoituksen vuorovaikutussuunnittelijaa. Tapaat heitä usein mm. hankkeiden tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa. Kaava-arkkitehtien ja kaavasuunnittelijoiden lisäksi voit ottaa yhteyttä myös vuorovaikutussuunnittelijoihin.