Näin voit vaikuttaa

Virallisen palautteen lisäksi voidaan osallisia kuulla esimerkiksi asukaskyselyllä ja yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksissa kaavan laatija esittelee kaava-aineiston ja sen pohjalta käytävä keskustelu täydentää vuorovaikutusta. 

Jos kyseessä on merkittävät asemakaavat tai laajoja alueita koskevat osayleiskaavat ja yleiskaavat, kaavoitusprosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia on enemmän.

Kyselyillä viittoja suunnitteluun
Oulun kaupungin kaavoitus selvittää kyselytutkimusten avulla osallisten näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin liittyen. Kyselyiden avulla pyritään parantamaan osallistumisen ja vuorovaikutuksen toteutumista kaavahankkeissa. Kyselyiden avulla kerättyjä tietoja käsitellään vain kyseiseen kaavahankkeeseen liittyen.

Vuorovaikutussuunnittelijat osallistumisen tukena ja apuna
Ympäristötalolla työskentelee kaksi kaavoituksen vuorovaikutussuunnittelijaa. Tapaat heitä usein mm. hankkeiden tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa. 
Kaava-arkkitehtien ja kaavasuunnittelijoiden lisäksi voit ottaa yhteyttä myös vuorovaikutussuunnittelijoihin. 

Ja täältä löydät kaavoituksen yhteystiedot.