Kiinteistönmuodostus

Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksikkö huolehtii kiinteistörekisterin ylläpidosta Oulun kaupungin asemakaava-alueilla sekä asemakaavojen kiinteistöteknisestä toteuttamisesta.

Laadimme asemakaavan mukaisten rakennuskorttelien alueille tonttijaot, joissa osoitetaan tulevien rakennuspaikkojen koko ja sijainti. Suoritamme myös asemakaava-alueen kiinteistötoimitukset, kuten tontin lohkomistoimitukset, yleisen alueen lohkomistoimitukset, rasitetoimitukset ja kiinteistönmääritystoimitukset.

Alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, maanmittaustoimituksista ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Kiinteistötoimitus, kiinteistörekisterinpitäjän päätös ja tonttijaon muutokset ovat maksullisia.

Voimassa oleva kiinteistötoimitusmaksutaksa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2016.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnaston kohta 2.2 sisältää muun ohessa maksut tonttijaon muutoksen laatimisesta ja kiinteistörekisteriotteista.

Sähköpostiosoite

Yhteystiedot

Postiosoite:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut,

PL32, 90015 Oulun kaupunki, Oulu

Käyntiosoite:

Solistinkatu 2, Oulu

Aukioloajat:

ma-pe 8-16