Tietoa tontin muodostumisesta

Oulun kaupungin asemakaavoitetulla alueella korttelialueelle laaditaan pääsääntöisesti sitova tonttijako joko kaavan yhteydessä tai erillisenä kaavan voimaan tulon jälkeen.

Tonttijako on suunnitelma asemakaavan mukaisen rakennuskorttelin alueen jakamisesta itsenäisiksi kiinteistöiksi. Asemakaavassa ja tonttijaossa tontiksi osoitetusta alueesta käytetään nimitystä kaavatontti. Kaavatontti ei ole vielä kiinteistö, vaan vasta kaupungin koordinaattitiedon sekä kaava- ja tonttijakokarttojen perusteella määritelty tulevan tontin alue.

Kiinteistönmuodostus tapahtuu tontin lohkomistoimituksella. Näin kaavatontista muodostetaan rakentamiskelpoinen kiinteistö, tontti. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistö-rekisteriin. On tärkeä huomata, että vasta kiinteistö-rekisteriin merkitty tontti on rakentamiskelpoinen!

Mikäli tilan tai vanhan kaavan mukaisen tontin jäljellä olevat tilukset yhtyvät kaavatontin rajoihin, voidaan tontti rekisteröidä myös ilman tontin lohkomista. Tällainen rekisteröinti on luonteeltaan hallinnollinen toimenpide, ei kiinteistötoimitus. Maastotyöt ovat tärkein palvelu, jota maanomistaja tällöin ei saa, ts. pyykkejä saattaa jäädä puuttumaan tontin rajoilta, vanhoja rajoja ei käsitellä, tontin pinta-ala ei varmennu tarkasti.

Toisaalta maastotöiden lisäksi ei tarvita kokouksen tiedottamista eikä pitämistä, tonttiin kohdistuvien oikeuksien käsittelyä, asiakirjat ovat suppeammat, tonttikarttaa ei laadita.

Tonttien rekisteröinnistä hyötyvät molemmat, maanomistajat ja kaupunki.