Tonttijaot

Oulun kaupungin uusilla asemakaava-alueilla korttelialue jaetaan tonteiksi sitovalla tonttijaolla. Tonttijako voidaan hyväksyä asemakaavan yhteydessä tai erillään asema-kaavasta. Vanhojen asemakaavojen osalta entisten Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin alueilla sitovan tonttijaon tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Tonttijaossa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon kiinteistörajat.

Alueen ensimmäisen asemakaavan mukainen tonttijako laaditaan yleensä kaupungin kustannuksella. Jos maanomistaja hakee tonttijaon muutosta, se suoritetaan hänen kustannuksella. Katso palveluhinnasto, kohta 2.2.

Tonttijakoa ja tonttijaon muutosta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus voidaan tehdä myös lomakkeella joka toimitetaan kiinteistöinsinöörin palveluihin joko postilähetyksenä tai sähköpostilla. Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä kiinteistöinsinöörin palveluihin ja selvittää asemakaavan tonttijaolle asettamat vaatimukset.

Tonttijako tulee voimaan, kun sen hyväksymispäätöksestä on kuulutettu eikä kukaan asianosaisista ole valittanut päätöksestä. Tonttijaon laadinta kestää hakemuksesta hyväksymiseen 2-3 kk.

Tonttijaosta laaditaan kartta.

Sähköpostiosoite

Yhteystiedot