Muita palveluita

Rajan näyttö

Jos tontin rajamerkit ovat hävinneet ja rajan paikka on epäselvä, eikä välttämättä ole tarvetta merkitä rajapisteitä pyykeillä, (esim. pihatyöt, aidan rakentaminen) mittausryhmä käy merkitsemässä rajapisteet puupaaluilla. Maanomistajat saavat pyynnöstä myös täydentäviä paaluja tontin rajalinjoille.

Merkintätyön hinta määräytyy kaupunginvaltuuston hyväksymän Rakennusvalvontataksan 2 §:n kohdan 8.1 mukaan (aidan paikan merkintä).

Rajan näytön voi tilata (maksullinen) seuraavista numeroista tai kauppa palvelusta.

Otteet ja todistukset

Kiinteistörekisteriotteet sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset voi tilata Oulun kaupungin sähköisestä Kauppa palvelusta.