Kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

Kaupungin kiinteistörekisterin ylläpito tarkoittaa sitä, että Oulun kaupunki suorittaa ja rekisteröi asemakaava-alueillaan kiinteistötoimitukset kuten lohkomiset, tilusvaihdot, rajankäynnit ja rasitetoimitukset ja muut kiinteistörekisteritietoihin kohdistuvat toimenpiteet sekä arkistoi näistä syntyvät asiakirjat. Näitä toimenpiteitä siten myös haetaan Oulun kaupungin rekisterinpitäjältä.

Jos hakemus on toimitettu väärään paikkaan, Maanmittauslaitoksen palvelupiste tai Oulun kaupungin rekisterinpitäjä toimittavat sen viran puolesta oikealle toimenpiteen suorittajalle. Myönnetyn lainhuudon nojalla lohkomistoimitus tulee vireille kyseisen rekisterinpitäjän toimesta.

Kun Oulun kaupungin asemakaavoitetuille alueille on asemakaavan mukaiselle korttelialueelle joko kaavan yhteydessä tai kaavan voimaan tulon jälkeen laadittu sitova tonttijako, on tärkeä huomata, että tälläinen tontti on rakennuskiellossa kiinteistörekisteriin merkitsemiseen asti.

Oulun kaupungin alueella kiinteistörekisteriä ylläpidetään seuraavan aluejaon mukaisesti:

Oulun kaupunki

  • asemakaava-alueet lukuun ottamatta ranta-asemakaavojen alueita

Maanmittauslaitos

  • haja-asutusalueet
  • ranta-asemakaavojen alueet

Maanmittauslaitoksen yhteystiedot:

Käyntiosoite:      Maanmittauslaitos, Oulun palvelupiste
                           Veteraanikatu 9, 90130 Oulu

Postiosoite:        Maanmittauslaitos/Toimitushakemukset
                           PL 1005, 33101 Tampere

Puhelin:              Asiakaspalvelu 029 530 1110,
                           ma-pe klo 9-16.15

Sähköposti:        asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
                           toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi