Kielten opiskelu

Lukiossa voi jatkaa peruskoulussa alkaneiden kielten opiskelua tai aloittaa uuden kielen opiskelun.

Kieliohjelman lyhenteet:

  • A-kieli on perusopetuksen 3. tai 5. luokalla alkanut kieli
  • B1-kieli on 6. luokalla alkanut, yhteisenä aineena opiskeltava kieli
  • B2-kieli on 8. luokalla alkanut valinnainen kieli
  • B3-kieli on lukiossa alkava valinnainen kieli
  • S2-kieli on suomi toisena kielenä

Oulun lukioiden kielitarjonnan löydät alta. Kieltä opetetaan kieliohjelman mukaisesti, mikäli kielen valinneita on riittävästi. Kieliryhmiä muodostetaan myös lukioiden yhteistyönä sekä etämonimuoto-opetuksena.

Lukioissa voidaan lisäksi järjestää yksittäisiä kielten opintojaksoja tai kielikerhoja.

Oulun kaupungin lukioiden saksan kielen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Saksan valtion Deutsches Sprach Diplom -kielitutkinto, joka antaa oikeuden opiskeluun Saksan yliopistoissa. Tutkintokurssi on Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (OSYK), mutta suoritusmahdollisuus on kaikkien lukioiden saksan opiskelijoilla.

    Lukioiden tarjoamat kielet

    Oulun kaupungin lukioiden kielitarjonta