Opinnot muissa oppilai­toksissa

Lukio-opintoja muissa lukioissa

Oulun kaupungin lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus valita omaan opinto-ohjelmaansa opintoja muista kaupungin lukioista. Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat opinnot eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille.

Kukin koulu asettaa järjestämilleen opintojaksoille opiskelijamäärärajan sen mukaan, mitä opetusjärjestelyt edellyttävät. Jos jollekin opintojaksolle on halukkaita opiskelijoita enemmän kuin sille voidaan ottaa, etusijalla ovat kunkin lukion omat opiskelijat. 

Osa muiden lukioiden opintojaksoista tarjotaan hybridiopintoina Oulun eLukiossa, joka on oululaisten lukioiden yhteistoimintaa. Hybridikurssilla tyypillisesti järjestävän lukion opiskelijat osallistuvat opetukseen paikan päällä omasta lukiostaan ja muut osallistuvat tunneille etäyhteyksin. Jokaisessa lukiossa on hybridiopetusta helpottava hybridiopetusluokka. Oulun eLukio lisää opintoihin joustoa tarjoamalla sellaisia opintojaksoja, joita ei välttämättä ole omassa lukiossa saatavilla opiskelijalle sopivaan aikaan tai ollenkaan.

Lisätietoja opinnoista muissa lukioissa saa alla olevasta tiedostosta sekä omalta opinto-ohjaajalta.

Ammatti­lu­kiosta ammatti ja valkolakki

Mikäli haluat opiskella ammattilukiossa, sinun tulee hakeutua ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaksi. Ammattilukiossa ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille järjestetään aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Ammattilukiossa on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja joustavasti yksittäisistä opintojaksoista aina koko lukion oppimäärään asti. Opiskelija saa valmistuessaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Oulun aikuislukio järjestää ammattilukion lukio-opinnot. Opinnot kestävät 3–4 vuotta. Lue lisää ammattilukiosta OSAO:n sivuilta.

Korkea­kou­luo­pintoja lukiolaisille

Oulun lukiolaiset voivat halutessaan sisällyttää vapaasti valittaviin lukio-opintoihinsa korkeakouluopintoja. Korkeakouluopintoihin tutustuminen jo lukioaikana auttaa jatko-opintojen suunnittelussa ja niihin hakeutumisessa.

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja tarjoavat avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut. Osa niistä järjestää erityisesti lukiolaisille suunnattuja opintoja. Osa opinnoista on maksuttomia. Lukiolainen voi valita opintoja sekä avoimesta tarjonnasta että lukiolaisille suunnatusta tarjonnasta.

Monet opinnoista suoritetaan verkossa, joten myös muiden kuin oululaisten korkeakoulujen opetukseen osallistuminen on mahdollista.

Tutustu opintoihin:

Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Mikäli opiskelija ilmoittautuu maksullisiin opintoihin, hän vastaa maksuista itse.

Korkeakouluopintojen laajuus ja työmäärä on huomioitava, kun suunnittelee opintoja lukio-opintojen rinnalle. Suunnittelussa ja valinnassa auttaa oma opinto-ohjaaja. Lukion rehtori vastaa opintojen hyväksi lukemisesta.