Lukion opetussuunnitelma

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee oppiaineiden keskeiset sisällöt, mutta saa myös laaja-alaista osaamista. Tavoitteena on hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet. Tavoitteena on hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen.

Kaikissa oppiaineissa on yhteisiä tavoitteita laaja-alaisesta osaamisesta. Ne liittyvät elämänhallintaan, kuten vuorovaikutus- ja oppimistaitoihin, sekä vastuulliseen vaikuttamiseen, kuten ympäristöön sekä yhteiskunnalliseen ja globaaliin osaamiseen.

Paikallinen opetus­suun­nitelma tukee valtakun­nallisia tavoitteita

Oulun kaupungin lukiokoulutus on laatinut oman paikallisen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden tueksi. Paikallinen opetussuunnitelma sisältää myös kieliohjelman, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman sekä lukioiden välisen yhteistoiminnan periaatteet.

Kullakin lukiolla on myös koulukohtainen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Oulun lukioiden koulukohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät lukioiden omilta sivuilta.

Lukion tuntijako

Pakolliset ja valinnaiset opinnot opintopisteinä