Opiskeluhuolto

Tämän sivun sisältö:

Opiskeluhuolto on toimintaa, jolla edistetään oppilaan oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Sitä toteutetaan yhteisöllisenä opiskeluhuoltona koko koulun tasolla ja yksilökohtaisena tukena yksittäisen oppilaan asioissa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville, opetus-, ohjaaja- ja opiskeluhuoltohenkilöstölle sekä muille koulun toimijoille.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria, jolla edistetään oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. 

Jokaisessa koulussa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, terveydenhoitaja ja/tai lääkäri, erityisopettaja, kuraattori ja/tai psykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia. Opiskeluhuoltoryhmän ensisijainen tehtävä on oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. 

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä myös muiden alueen toimijoiden kanssa, kuten nuorisopalveluiden, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Koulun opiskeluhuoltoryhmä vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja arvioinnista yhteistyössä henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto koskee yhtä oppilasta

Yksilöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan työskentelyä yksittäisen oppilaan asioissa.

Oppilaan tuen järjestämiseksi on mahdollista koota monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä kootaan tapauskohtaisesti huoltajan ja oppilaan suostumuksesta ja heidän kanssaan.

Kouluissa on kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja koulukuraattori. Nämä palvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. 

Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmien toimintaa, tietojen saantia, niiden luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä. 

Peruskoulujen omilla sivulla on tarkempia tietoja kunkin koulun opiskeluhuollosta. Peruskoulujen omille sivuille pääset tästä linkistä.

Opiskeluhuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa -video

Video: Opiskeluhuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa.