Hartaanselänrannan ideakilpailu, 1.3. - 25.10.2019

 

 

 

Hartaanselänrannan

ideakilpailu on ratkennut

 

 

Kilpailun voittajiksi valittiin ehdotus nimimerkillä "Hoijakka", jonka  työryhmään kuuluivat MUUAN Oy yhteistyössä Nomaji maisema-arkkitehtien ja käyttämiensä asiantuntijoiden (WSP Finland Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy, infrakonsultointi Henry Lindgrén, Ethica Oy) kanssa. Idearikkaassa ja yksityiskohdissaan pitkälle tutkitussa ehdotuksessa Hartaanselänrannan kaupunginosan muodostivat neljä eriluonteista aluetta Varikon vanhoihin tiilirakennuksiin kytkeytyvän selkämuurin suojaan. Materiaaleina tiiltä ja puuta yhdistävän arkkitehtuurin mittakaava laskee ehdotuksessa luontevasti kohti ranta-alueita. Varikon vanhasta korjaamorakennuksesta on muodostettu Hartaanrannan puolelle alueen sydän, jonka kulttuuritapahtumat ja muu toiminta luovat yhteisöllistä elämää alueelle ja houkuttelevat kävijöitä koko kaupungista. Varikon maamerkkinä on torni, johon sijoittuu opiskelija-asumista ja hotelli.

Lisäksi kilpailulautakunta antoi kunniamaininnan ehdotukselle nimimerkillä "Pietarin kalansaalis", tekijöinä Arkkitehdit Arttila & Rusanen Oy yhteistyökumppaninaan Ramboll Finland Oy, Ehdotuksessa oli käsitelty Hartaanselän länsipuolta ansiokkaasti. Pohjoisosaan oli luotu sopivan pienimittakaavaista kaupunkirakennetta, joka muuntuu keventyen ja madaltuen etelän suuntaan hyötyviljely- ja metsäleikkialueen kautta luonnontilaiseksi metsiköksi alueen luontoarvoja kunnioittaen.

Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestivät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailun tavoitteena oli löytää alueelle idearikas  ja korkeatasoinen kokonaiskonsepti, joka hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa ympäristöä, sekä on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Alueesta halutaan rakentaa korkeatasoinen, terveellinen ja virikkeitä antava, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä alueelle. Ideakilpailussa esitettyjä ratkaisuja käytetään pohjana alueen asemakaavan laatimiselle. Vuoden 2025 Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannalle.

Osallistumishakemuksensa Hartaanselänrannan ideakilpailuun jätti 30 arkkitehtitoimistoa. Pisteytyksen perusteella kilpailuun valittiin neljä toimistoa, jotka laativat ehdotuksensa alueen käytöstä. Valitut toimistot ovat Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, MUUAN Oy, MANDAWORKS AB ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen yhteistyökumppaneineen. 

 

Tutustu kilpailuehdotuksiin

 

 

Kilpailuohjelman lataus

Kilpailuohjelma

Ideakilpailun arvostelupöytäkirja (pdf)

Arvostelupöytäkirja