ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen

Pakollinen kurssi
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja  

Keskeiset sisällöt 

  • vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot 
  • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot 
  • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys 
  • sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki 
  • kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja 
  • argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu