ÄI5: Teksti ja konteksti

Pakollinen kurssi
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. 
 
Keskeiset sisällöt 

  • tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa 
  • tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta 
  • suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia 
  • kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee