ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduulissa kehitetään opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen kieliprofiilin ja tutustuvat erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin. Moduulissa harjoitellaan erilaisia keskustelutilanteita. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.