In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto

ET3: Yksilö ja yhteisö

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille  (AK 2)
 • oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä  (AK 1, 2)
 • oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnallista vallankäyttöä 
 • oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen  (AK 1)
 • ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta (AK 2).

Keskeiset sisällöt

 • ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen  
 • vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
 • teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta 
 • hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena 
 • ihmisoikeudet, ihmisoikeussopimukset ja niiden historia, ihmisoikeusrikoksia kuten holokausti
 • poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot 
 • oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä