KE 12 Kemian abikurssi (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on

  • vahvistaa erityisesti luonnontieteellisten ja teknisten alojen jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja
  • parantaa valmiuksia vastata kemian ylioppilaskokeeseen
  • kehittää päättelykykyä ja laskuteknisiä valmiuksia
  • kehittää valmiuksia kokeellisen aineiston käsittelyyn ja analysointiin

 

Keskeiset sisällöt

  • aineen rakenne
  • kemiallinen reaktio
  • sähkökemia
  • kemiallinen tasapaino
  • orgaanisten yhdisteiden rakenne, reaktiotyypit ja isomeria

 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty